Passa med fart.

VARFÖR ANVÄNDA DET

Hjälper spelare att skicka bollen i snabb takt och förbättrar unga spelares färdigheter inom ett av spelets viktigaste områden – besittning. Det hjälper också till att uppmuntra stödjande löpningar på utsidan av en lagkamrat.

UPPSTART
Sätt upp ett område 15×10 meter. Vi använder 10 spelare i denna övning.

HUR MAN SPELAR
Följ passningssekvensen i diagrammet och se till att spelare använder kommunikation för att låta andra spelare veta när de ska passa. Leta efter noggrannhet och vikt av pass. Spelare B och C bör roteras eftersom de är servrarna.

Coaching poäng
Detta är en övning utan motstånd för att få spelare att titta upp och ropa efter passet. Det är viktigt att spelarna tittar upp så att de passar korrekt. Denna enkla passningssekvens kommer att hjälpa dig att gradvis snabba upp dina spelares första touch, kontroll och passning så att de kommer att göra det i snabb takt i matcher och vet hur de ska utnyttja när de har besittning.

scw-099-perfect-passing-p1-1
1. A passerar till B och gör ett stödjande löpning bakom B.
2. B passar till C, som gör en första passning till stödspelare A.
scw-099-perfect-passing-p1-2
3. A går över till D som börjar processen igen genom att gå över till B och löpa för att stötta.
4. A och D sammanfogar baksidan av linjerna mitt emot där de startade.
5. Fortsätt övningen genom att ge B valet att missa passningen till C och skicka direkt till den överlappande spelaren.