Tränare.com


FOTBOLLSÖVNINGAR
Här kommer det att finnas olika kategorier av övningar.
Smålagspel-Avslut-Passningar samt Rondo övningar.
Läs mer

TRÄNA OLIKA MOMENT
Kommer att titta på olika speluppsättningar samt se hur man kan jobba med dessa i träning.
Läs mer

AKADEMIN
Olika övningar inriktade på grunderna i anfall och försvar.
Läs Mer

FOTBOLLSTRÄNARE
Hur dom ser på olika träningsmoment.Och hur dom jobbar.
Läs Mer