Skapa utrymme och
Spela genom press i ett 6 mot 6 taktiskt spel.

Plan: Båda ytterzonerna är 20×30 och kvadraterna 10×15.
Organisation
Det blåa laget ska genom att passa till varandra hitta en öppning för att spela till någon av deras forwards i ytterzonerna som bara får använda ett tillslag för att göra mål.
Det röda laget ska försöka att täppa till ytor så att inte det blåa laget kan nå sina forwards.
Båda lagen får inte lämna sina kvadrater.
Lyckas det blå laget göra mål så spelas det in en boll till det röda laget som nu blir bollhållande lag och det blåa laget försvarande lag.

skapa yta