Uppvärmning med diagonala passningar.

En uppvärmning med olika passningar samt med bra rörelse efter passning. Plan: Straffområde till straffområde. Spelare: Max 18 stycken. Organisation: Man jobbar med en eller två grupper.Man har två bollar igång samtidigt.Spelare A samt E …

Läs mer

Passningsövning med precision.

En passningsövning med press.Samt med precision i passning. Ytan:Varje zon 15×15 meter.Mitten zonen har två ytterzoner som är 5×5 meter samt den i mitten av dem två ytterzonerna blir 5 meter. Spelare: 12 stycken. Organisation: …

Läs mer

Passningsövning

En passningsövning med mottagning och passning med fart. Ytan: Från målgårdslinjen till straffområdes yttre linje. Spelare: 6 stycken. Organisation: Spelare A passar boll till spelare B som tar emot samt passar bollen till mötande spelare …

Läs mer

Passningsövningar 2021

En ny E-Bok med olika passningsövningar. Övningar som höjer passningar-mottagningar samt rörelse med och utan boll. PRIS 199 Kr Finns nu i butiken  

Passningar genom dockorna.

En passningsövning med flera moment. Plan: Yttre 23×30 meter.Inner yta 8-10 meter. Spelare: 16 stycken. Organisation: Spelare A passar till spelare B genom dockorna som i sin tur passar till spelare C som passar bollen …

Läs mer

Dubbla kvadrater med skott mot mål.

En passningsövning med överlappning samt skott mot mål. Plan:En kvadrat 25-30 meter samt en inner 8-10 meter. Spelare: 11 stycken samt en målvakt. Organisation: Spelare A passar till B som gör tillbakaspel till A som …

Läs mer