Genompass tävling.

Genompassningstävlingen är ett utmärkt sätt för spelare att hitta öppningar för genomgående passningar på anfall och för spelare att arbeta med att stänga av passningsbanor i försvaret.

Uppstart
Skapa ett spelområde uppdelat i fyra zoner. Placera två minimål i vardera änden av spelområdet. Dela upp spelarna i två lag, ett av lagen upptar den första och tredje zonen medan det andra tar den andra och fjärde zonen som visas i diagrammet. Denna övning fungerar bäst med två eller tre spelare i varje zon.

Hur det fungerar
En i laget börjar med bollen i sitt försvarsområde. Detta visas i diagrammet med det blå laget som börjar med bollen. Deras mål är att spela en genomgång genom motståndarens zon till sina lagkamrater på andra sidan. Om de lyckas slutföra denna passning försöker deras lagkamrater sedan spela sig igenom den sista zonen och passa in i ett av målen. Om bollen går ur spel kan det motsatta laget börja med en ny boll på andra sidan.

I den första varianten av denna övning kan spelarna spela utan press. För att göra det mer utmanande kan en tränare tillåta en spelare från det motsatta laget att gå in i zonen med bollen för att utöva press.

genompass

Viktiga coachningspunkter
Den här övningen är ett utmärkt sätt för spelare att utveckla förmågan att passa bollen och leta efter öppningar i försvaret. Samtidigt kan en tränare lägga mer defensiv tonvikt på denna övning genom att försvararna tränar sin rörelse och stänger av passningsbanorna för anfallarna.