Försvara farliga zonen.

Den här övningen är utformad för att arbeta med att försvara i ”farliga zonen”, men den fungerar också på att anfalla i farliga zonen. Studier har visat att en betydande del av målen har skapats från zon 1-området, där ett större antal assist förväntas ske, så det är viktigt att anfallare tränas för att dra nytta av detta och försvarare tränas att reagera därefter.

Denna övning kan användas med en defensiv betoning eller en offensiv betoning, beroende på vad det är vi försöker uppnå. Vi använder ofta detta som en defensiv övning eftersom det är viktigt för försvarare att träna i realistiska 1 mot 1 eller 2 mot 2 situationer, eftersom detta är ett område där du alltid behöver förbättra dig. Vi spenderar inte för lång tid på varje övning och varierar övningarna, så ibland kommer vi bara att göra en eller två av övningarna innan vi går in i ett betingat spel eller fritt spel.

Vi skulle variera typen av pass beroende på vem vi spelar mot, men ofta skulle det här passet användas om vi spelade mot ett lag som är riktigt bra på att få in bollen bakom försvaret och in i zon 1.

Vad får jag spelarna att göra?
Försvara 1 mot 1

Vi satte upp ett område lite bredare än straffområdet men samma djup, med ett mål och en målvakt på sina normala positioner. Vi delar upp området i zoner, med en central zon (zon 2) bredden på sex-meter boxen och två breda zoner (zon 1) på vardera sidan. Vi placerar två minimål vända ut mot kanterna, som visas [1]. Vi använder 18 utespelare, uppdelade i åtta blå försvarare och tio röda anfallare. Fyra röda försvarare ställer upp på varje sida av zon 2. Åtta blå anfallare väntar på två rader utanför straffområdet vända mot ”D” och en bred anfallare väntar på varje sida nära hörnet av straffområdet redo att ta emot en passning.
Målvakten startar spelet genom att passa till den första anfallaren vänd mot ”D”. Angriparen går sedan över till kantpelaren. När bollen spelas, flyttar en försvarare in i zon 1 och går 1 mot 1 mot kantanfallaren. kantspelaren ska försöka göra mål i minimålet och försvararen måste försöka stoppa honom. Efter att ha tagit ett skott, eller när bollen går död, återupptar målvakten spelet för att starta ett anfall på andra sidan straffområdet. Angripare roterar in i den breda rollen så att alla får chansen i positionen.
Vi vill se försvararna arbeta med sin fart till bollen och använda rätt kroppsposition och infallsvinkel.
1. Målvakten passar till den första anfallaren, som spelar bollen till kantspelaren på samma sida. Spelet går på båda sidor.
2. Den första försvararen på varje sida flyttar in i zon 1 redo att gå 1 mot 1 mot kantanfallaren.
3. Den breda anfallaren ska försöka göra mål i minimålet.
4.Om försvararen vinner bollen ska den rensas ut ur området.

33313-Gary-rowett-defending-the-danger-zone-1

Försvara 2v2
Vi använder samma grundupplägg som tidigare men vi tar bort de två minimålen. Vi använder minst 10 utespelare och en målvakt. Utespelarna är uppdelade i åtta röda anfallare och två blå försvarare. Anfallarna består av två kant spelare på varje sida och två rader av väntande anfallare vända mot ”D” i straffområdet, som visas [2]. Båda försvararna startar i den centrala zonen.
Målvakten börjar med att passa till den första anfallaren, som spelar bollen till den första kantspelaren på samma sida av straffområdet. När bollen spelas går en försvarare mot yttern och den andra försvararen täcker anfallaren som har sprungit in i mittzonen. Yttern bör leta efter att få ett inlägg eller ge bollen för anfallaren att göra mål. Ytter är fria att skjuta men de måste göra det från zon 1.
Efter att bollen är död, återupptar målvakten spelet för att starta ett anfall på andra sidan straffområdet. Försvarare stannar på i två varv.

1.Målvakten börjar med att passa till den första anfallaren, som spelar bollen till den första yttern på samma sida.
2.En blå försvarare går för att täcka anfallaren som har sprungit in i mittzonen. Den andra försvararen går in i zon 1 för att möta yttern i besittning.
3.Den röda yttern bör försöka sätta anfallaren i stånd att skjuta. Yttern kan ta ett skott själv men han måste göra det från zon 1.
4.Växla sida av attacken, med målvakten som gör nästa startpassning till anfallaren på andra sidan.

33313-Gary-rowett-defending-the-danger-zone-2

Försvara 1mot2 bred & 1mot1 central
Vi använder samma grundupplägg som tidigare med samma antal spelare. Målvakten börjar med att passa till den första anfallaren, som spelar bollen till yttern på samma sida av straffområdet, men den här gången kan en ytterback nu överlappa yttern för att skapa fler inläggsmöjligheter, som visas [3]. En av de breda spelarna, antingen yttern eller den överlappande backen, måste korsa eller leverera bollen till anfallaren, som har gjort ett framåtlopp.
De två försvararna försöker stoppa anfallarna att göra mål: en går mot yttern och den andra täcker anfallarens löpning. De breda spelarna kan skjuta men de måste göra det från zon 1.
Efter att bollen är död, återupptar målvakten spelet och passerar ut till en anfallare för att inleda ett anfall på andra sidan straffområdet. Försvarare stannar på i två varv.

1.Med samma grundupplägg och regler som tidigare, tar en anfallare emot startpassningen och spelar bollen till yttern.
2.Den här gången kan en röd back nu överlappa yttern för att skapa fler inläggsmöjligheter.
3. En blå försvarare täcker anfallaren som har sprungit in i zon 2 och den andra försvararen går mot yttern som anfaller i zon 1.
4.Växla sida av attacken, med målvakten som gör nästa startpassning till anfallaren på andra sidan.

33313-Gary-rowett-defending-the-danger-zone-3

Försvara 3mot4
Vi använder samma grundupplägg som tidigare men vi använder minst åtta utespelare och en målvakt. Utespelarna är uppdelade i fem röda anfallare och tre blå försvarare. Anfallarna består av två breda spelare på varje sida och en väntande anfallare vänd mot ”D” i straffområdet, som visas [4]. Alla tre försvararna startar i zon 2.
Målvakten börjar med att passa till anfallaren, som spelar bollen till en av ytterna. Liksom tidigare kan nu en ytterback överlappa yttern för att skapa fler inläggsmöjligheter, men den här gången kan yttern på motsatt sida göra ett stödjande löpning för att lägga till ett extra anfallsalternativ men han måste stanna i zon 1. Kantspelarna kan skjuta men de måste göra det från zon 1.
De tre försvararna måste försöka stoppa anfallarnas poäng, med en som snabbt kommer att möta yttern i besittning för att försöka stoppa inlägget. Efter att bollen dött återställs spelarna och målvakten börjar spela igen. Försvarare stannar på i två varv.

1.Med samma upplägg och regler som tidigare, tar en anfallare emot startpassningen och spelar bollen till yttern.
2. En röd back kan nu överlappa den röda yttern för att skapa fler inläggsmöjligheter.
3. Nu kan den motsatta röda yttern göra en back-post löpning. Ytterna kan skjuta men de måste göra det från zon 1.
4.De utvändiga blå försvararna bör snabbt sätta press på ytterkanterna i zon 1 och försöka stoppa de röda att göra mål.

33313-Gary-rowett-defending-the-danger-zone-4

Försvara 4mot5
Vi använder samma grundupplägg som tidigare men nu använder vi minst 11 utespelare och en målvakt. Ytterspelarna är uppdelade i sex röda anfallare, fyra blå försvarare och en gul frispelare. Anfallarna består av två breda spelare på varje sida, plus två väntande anfallare och en frispelare som är vända mot ”D” i straffområdet. Alla fyra försvarare startar i zon 2, som visas [5].
Målvakten börjar med att passa till en av anfallarna, som spelar bollen till en ytter som anfaller. En ytterback kan överlappa yttern för att skapa fler inläggsmöjligheter, och den motsatta yttern kan göra ett stödjande löpningar in i zon 1. Båda anfallarna gör anfallande lopp in i zon 2 redo att möta inlägg och anfallarna kan också använda stödet från friaspelare för att hjälpa till att behålla besittningen och förhindra att aktiviteten går sönder. De breda spelarna kan skjuta men de måste göra det från zon 1.
De fyra försvararna måste försöka stoppa anfallarna, med en som snabbt går mot yttern i besittning för att försöka stoppa inlägg och en täcker den andra kantspelarens löpning. Efter att bollen dött återställs spelarna och målvakten börjar spela igen. Försvarare stannar på i två varv.

1.Vi använder samma grundupplägg som tidigare men nu använder vi fyra blå försvarare som startar i zon 2.
2.Angriparna kan använda stödet från en gul frispelare för att förhindra att attacken bryter samman.
3.En anfallare tar emot startpassningen och spelar bollen till yttern. Båda anfallarna gör sedan löpningar in i straffområdet.
4.En röd back överlappar yttern och slår inlägg.
5.Den motsatta röda yttern kan göra en back-post löpning.

33313-Gary-rowett-defending-the-danger-zone-5

Hur skulle jag sätta detta i en spelsituation?
8mot8 med 2 mellanmän

Vi satte upp två halvor på cirka 22×48 meter, var och en något större än straffområdet. De två halvplaner är åtskilda av en sex meter mittfältskanal. Varje halva har ett mål och en målvakt och vi delar in var och en i zoner, med en central zon (zon 2), bredden på sexmeter boxen och två breda zoner (zoner 1) på vardera sidan, som visas [6].
Vi använder 18 utespelare, uppdelade i två lag om åtta och två flytande som är låsta i mittfältskanalen. Vi spelar ett 8-8-spel, med lag som använder vilka formationer de än väljer, men spelarna är låsta i sina halvplan, utom backarna som kan göra överlappande löpningar uppför vingen till den andra halvan. Spelet måste gå genom minst en av de fria, som är låsta i mittfältskanalen.
Syftet är att skapa den typ av rörelse som setts i de tidigare aktiviteterna och försvararna bör reagera för att stoppa attackshotet.

1.Spela ett 8 mot 8-spel, med lag som använder vilka formationer de än väljer.
2.Spelet måste gå genom minst en av de fria i mittfältskanalen.
3. Alla andra spelare är låsta i sina halvor, förutom backarna som kan göra överlappande löpningar uppför vingen in i den andra halvan.
4. Syftet är att skapa den typ av rörelse som setts i de tidigare aktiviteterna och försvararna bör reagera för att stoppa attacken.

33313-Gary-rowett-defending-the-danger-zone-6

Vilka är de viktigaste sakerna att hålla utkik efter?

Vi letar efter försvarare för att använda en hög inflygningshastighet och sedan sakta ner anfallaren. Försvaret har inte förändrats mycket under de senaste 20 åren och vi behöver fortfarande spelare som tittar på bollen, är aggressiva och försöker få anfallaren att fatta det beslut de vill att han ska ta. I slutändan är syftet med den här övningen att försvarare ska förhindra att bollen kommer över ytan till positioner där majoriteten av målen görs från.
Med införandet av VAR och ändringar i handbollslagen måste vi nu titta på handens position för att se till att försvarare håller sig balanserade för att svara på anfallarnas rörelser, men inte heller hålla ut händerna i en onaturlig position.

Vilka är de typiska misstagen som spelare kan göra och hur undviker jag dem?
Vissa försvarare kommer att stänga ner anfallaren för tidigt och sälja sig själva. Bra angripare kommer att dra in dem och hoppa förbi dem. Andra försvarare kommer att stå för långt ifrån anfallarna, där de inte kan förhindra korsningar eller passningar in i boxen, så att få rätt avstånd är mycket viktigt för en bra försvarare.