Vinn den första nicken (U13-14)

”Hoppa in i bollen” • ”Håll ögonen på bollen” • ”Vrid huvudet för att rikta bollen”

Skapa ett område på 20 x 20 meter uppdelat i två zoner. Varje zon har ett mål och två servrar. Lag spelar 2 mot 2.
Spelet startas av att en av servrarna kastar in bollen i mitten. Servrarna turas om att kasta bollen.
Spelare måste vara först till bollen för att rikta nicken antingen mot mål eller till en lagkamrat. Spela ett normalt spel efter den första nicken.
Övningen är snabb och spelare tröttnar snart och lämnar luckor, så byt par runt varje minut.
En fantastisk första gångens nick fångar motståndarna när de inte riktigt är med och inte ser sig omkring.
Servrar kastar in bollen alternativt så att när en boll går ut en annan omedelbart kastas in.

win-the-first-header-activity-1.jpg
win-the-first-header-activity-2.jpg