Uppvärmning med olika moment samt med sidopass.

En uppvärmning som har olika moment samt att man passar spelare 2.

Uppvärmning med olika moment samt med sidopass.

Plan: 24x 24 meter.
Spelare: 12 stycken.
Organisation:
Varje sida i kvadraten är delad i två delar.Två spelare vid varje sida.En spelare av de två med boll.Fyra spelare vid mitt konen av ytan.Spelarna vid mitt kon rycker ut mot spelare med boll.Får passning samt passar till spelaren som är på samma sida som den med boll.Sedan vänder spelaren upp och löper in till mitt konen samt rycker ut mot nästa spelare med boll.Man jobbar i två minuter sedan byter man nya fyra spelare.
Man jobbar med bredsidepass,vollypass,nick.