Uppvärmning i kvadrat.

En bra uppvärmningsövning med bra bollkontroll.

Uppvärmning i kvadrat.

Plan: 15×15 meter.
Spelare: 12 stycken.
Organisation:
Det röda laget löper runt kvadraten och väggspelar med de gula spelarna.De gula spelarna driver boll inom kvadraten och ser till att man väggspelar med spelarna som rör sig runt kvadraten.Det gula laget jobbar i fem minuter sedan byte med de röda laget.

uppvärmning i kvadrat

uppvärmning i kvadrat