Uppvärmning ”Ge och gå”

Att utveckla spelarna (backar, mittfältare och forwards), som arbetar med väsentliga situationer tekniska åtgärder inklusive ”ge och gå”.

passningsövning

Plan:Efter om man vill ha korta pass och löpningar eller längre pass och löpningar.
Spelare: 10-12 (3-5 extra spelare). Tekniska mål (1/2 touch): Godkänd och ta emot, ”ge och gå”, stödspel, tajming springer mot bollen och passar.
 A går över till B, som går över till C. C passerar inne för B, som rör sig över.  B går framåt för överlapps körningen av C runt konen (ge och gå).  C gånger sin löpning bra och går över till D. Samma passningssekvens upprepas på andra sidan (spegelvänd) i motsatt riktning med D, E och F.  F går vidare till nästa spelare som väntar (position A) och praktiken fortsätter.  Spelarens rörelsesekvens: A -> B, B -> C, C -> D, D -> E, E -> F, F -> A.