Passnings-Triangel-Diagonalpass.

[tweet_box design=”default” float=”none”]Bli av med din markering och bli spelbar när du löper diagonalt framåt.[/tweet_box] Plan: Varje triangel 15×15 meter.Ytan av trianglarna kan man variera med avståndet. Spelare: 8 stycken. Organisation: Man jobbar fyra spelare i varje grupp.Grupperna startar samtidigt.A passar boll till spelare B som gör tillbakapass till spelare A …

Läs merPassnings-Triangel-Diagonalpass.

Övning passnings-Diamant med slutzoner.

[tweet_box design=”default” float=”none”]Passningsövningar kan man inte få för lite av.Detta en bra med löpning utan boll.[/tweet_box] Plan:20×20 med två slutzoner a 5 meter. Spelare:8 stycken. Organisation: Man spelar fyra mot fyra med slutzon på var kortsida.Slutzonernas markering är samma som offsidelinje.Med andra ord får man inte vara där före boll.Poäng göres …

Läs merÖvning passnings-Diamant med slutzoner.