Träna press med två hela lag.

Denna övning handlar om beslut fattande.Så försvarande lag måste alltid prata med varandra så snart bollen flyttas till ett nytt område på planen då försvararna måste omgruppera och sätta press.

Träna press med två hela lag.

Yta: Halvplan plus 15 meter.
Spelare: 10 mot 10 samt två målvakter.
Tid: 60 minuter
Organisation:
Bara tre pass i varje zon.( tillslag fria)

Det lag som har stort mål med målvakt ska göra mål i något av de tre kon målen.Mål göres genom att passa boll genom kon målen till målvakten på den andra sidan om kon målen.Målvakten rättar sig efter var bollen är genom att flytta sig mellan de tre kon målen.
Skifta målvakterna efter en bestämd tid.