Träna passnings-och mottagningsteknik i hög fart.

Träna passnings-och mottagningsteknik i hög fart.

Plan: Mittcirkeln.
Spelare: 8-15 stycken.
Organisation:
Tränaren spelar en boll mot mitten och startar spelare A som löper in och gör mottagning i mitten,driver några steg och passar sedan till valfri spelare utanför cirkeln.exempelvis spelare B.Spelare A löper sedan och ställer sig hos en annan spelare tex C och startar denne.Spelare C löper mot mitten och får passning av spelare B osv.Tränaren sätter igång minst två bollar till efterhand,vilket kommer att öka svårighetsgraden avsevärt.Undvik kollision.
Instruktioner:
Värdera typ av passning-Värdera antalet tillslag.