Teknikmoment-Mottag-Förflyttning.

För att få till ett bra passningsspel måste man ha spelare som vågar erbjuda mottag-förflyttning för att därefter passa bollen vidare.Att ha modet och tekniken att utföra mottag-förflyttning är en av grunderna till ett bra anfallsspel.För att kunna genomföra mottag-förflyttning bra krävs att man har ett bra första tillslag.

I denna E-bok finns övningar som kan vara till hjälp.
Du kan köpa den här.


Teknikmoment-Mottag-Förflyttning.