Spegelövning med sprint och avslut.

Höja explosiviteten eller behålla explosiviteten i fotbollsaktioner.

Utför maximalt explosiva förflyttningar för att finta försvarsspelaren och avsluta mot mål.Vila länge cirka 10 gånger arbetstiden om syftet är att höja explosiviteten.
Vila kortare cirka 5 gånger arbetstiden om syftet är att behålla explosiviteten.

spegelövning med sprint och avslut

Plan: 50×50 meter.
Spelare: 2-20 stycken samt målvakt.
Organisation:
Markera en central yta med koner cirka 3 meter mellan konerna och två ytor på kanterna.Röd och gul placerar sig i var sin del av den centrala ytan.Röd löper mot en kon på sin yta ändrar riktning och löper mot en annan kon.Gul Speglar Röds löpningar.När som helst kan Röd vika av och löpa i djupled mot mål.Bollhållaren passar då en boll till Röd som avslutar.Gul ska försöka bryta och passa bollen till någon av ytorna på kanterna.