Smålagspel att hålla position under press.

Position under Press.

En övning att kunna hålla bollen inom laget under press.

press och position

Plan: 30×20 meter eller 40×25 meter.
Spelare: 8 spelare samt 2 målvakter.
Organisation:
Det röda laget börjar med att spela till varandra.Vid signal kommer dom blåa spelarna in och har 30 sekunder på sig att vinna bollen samt göra mål i något av de två målen.De röda ska nu under press försöka att hitta positioner för att undvika att tappa boll.Efter 30 sekunder är spelet slut.De blåa börjar om från sina utgångsplatser.De blåa ska försöka fyra gånger sedan byter man.Vilket lag har mest mål.Det röda laget får använda målvakterna.