Smålagspel-Målspel

Att jobba med fyra mot fyra spel utvecklar spelare.

målspel 1
målspel2
Plan: 30×30 meter.Med fem kon mål.
Spelare: 8 stycken
Organisation:
Man spelar 4 mot 4.Hur mål räknas.Spelare måste driva boll genom kon målet.Bollhållaren passar boll genom kon målet till en medspelare som tar emot boll på andra sidan.
Hår gäller rörelse utan boll.Motståndarna måste försöka hindra detta samt försöka vinna boll för att få bli bollhållande lag.