Smålagspel-Lång och kort passning. U14

Detta spel förbättrar spelarnas förmåga att fatta snabba beslut om spel och förbättrar medvetenhet och omdöme om utrymme och avstånd. Det innebär stödvinklar och avstånd, reaktion på förlorat och återfått besittning och medvetenhet om ytan och lagkamrater.

Plan: 60 × 30 meters yta med fyra mål på varje sida
Spelare: 9 plus 4 valfria målvakter
Dela upp spelare i två lag om fyra. Ett lag kan göra mål i vardera änden av fältet, det andra laget i målen på vardera sidan.
Laget som spelar i längdriktningen kan använda en extra spelare som gör det till en 5 mot 4.

Smålagspel-Lång och kort passning. U14

Spela ett av lagen med antingen en eller två beröringar. Motståndarna måste då dribbla minst en spelare innan de passar eller skjuter.
Alla spelare i laget som är i bollhållande måste röra bollen minst en gång innan de försöker göra mål.
Om man använder målvakter serverar de bollen efter sin räddning till sitt lag.

Smålagspel-Lång och kort passning. U14