Smålagspel med Fyra småmål och ett triangelmål.

En övning som kräver mycket rörelse utan boll.

Plan: 30×20 meter.
Spelare: 8 stycken.
Organisation:
Ett lag försvarar fyra småmål och ett lag försvarar triangelmål.Det lag som försvarar triangelmålet har en spelare som agerar målvakt.
Smålagspel med Fyra småmål och ett triangelmål. 1
Vinner laget som försvarar triangelmålet aggerar den som varit målvakt som ute spelare.Man spelar i två perioder.man byter uppgifter.Dom som försvarat triangelmålet försvarar de fyra småmålet och tvärt om.
Smålagspel med Fyra småmål och ett triangelmål. 2