Smålagspel med Fyra småmål och ett triangelmål.

En övning som kräver mycket rörelse utan boll.

Plan: 30×20 meter.
Spelare: 8 stycken.
Organisation:
Ett lag försvarar fyra småmål och ett lag försvarar triangelmål.Det lag som försvarar triangelmålet har en spelare som agerar målvakt.
Smålagspel med Fyra småmål och ett triangelmål.
Vinner laget som försvarar triangelmålet aggerar den som varit målvakt som ute spelare.Man spelar i två perioder.man byter uppgifter.Dom som försvarat triangelmålet försvarar de fyra småmålet och tvärt om.
Smålagspel med Fyra småmål och ett triangelmål.