Smålagspel Fyra mot Fyra.

En lekfull övning med spel bakom mål-hocky stil.

4 mot4 ishockystil1
4 mot 4 ishockystil2
Plan:30×20 meter minimum upp till 40×25 meter maximum.
Spelare: 8 stycken samt två målvakter.
Organisation:
Man spelar 4 mot 4 med varsin målvakt.Uppgift att spela sig fram till att göra mål.Med den hjälpen att kommer man inte åt att skapa målchans från rätt håll får man ta sig runt och göra mål på baksidan av målet.