Smålagspel att vända på spelet.

En smålagspels övning där man tränar att vända på spelet.

Man jobbar på att få så snabba vändningar från kant till kant.

smålagspel att vända på spelet

Plan: 54×30 meter med två ytterzoner på två meter.
Spelare:12 stycken.
Organisation:
Man spelar fem mot fem med två mottagare på var sida.För att få poäng måste man spela bollen från zon A till Zon B och tillbaka till zon A.Man börjar med fria tillslag går sedan efter en stund ner på max två tillslag.Denna övning kräver bra rörelse från alla spelare.Spelarna i ytterzon byter man efter en bestämd tid.