Smålagspel 4 mot 4 med poängzoner.

4mot4med zoner

Smålagspel fyra mot fyra.Ett spel med rörelse utan boll.

Ytan kan man variera efter spelarnas kunnande.Ytan har två endzoner samt en mittlinje.
Spelare: 8 stycken.
Organisation:
Man jobbar med max tre tillslag.Man spelar två mot två på var planhalva.Man ska försöka att hitta medspelare som löper in i endzonen med boll.Lyckas man får man ett poäng.Först till 10:o poäng vinner.