Rätt kombination.

Utveckla beröring, rörelse och passningar i trånga områden för att bryta in i ytan och skapa.

VARFÖR ANVÄNDA DET
Denna övning utvecklar kombinationsspel i trånga områden.

UPPSTART
Ställ upp två minimål längst upp och längst ner i området.

HUR MAN SPELAR
Övningen börjar med en initial 4 mot 4-besittningsbox med två spelare från varje sida i diagonalt motsatta boxar för att ta emot. Spelaren som tar emot måste då dribbla ut i planen.
De måste sedan passa in i en lagkamrat för att skjuta mot mål. En 10-sekunders tidsgräns tillämpas för att skjuta mot mål.
Progression: Fortfarande till att boxarna är lediga och spelare måste flytta in i en box för att ta emot bollen.

TRÄNINGSPUNKTER
• Kvalitet på godkänt: tempo, vikt och noggrannhet.
• Individuell rörelse för att ta emot pass, öppen kroppsform, vill spela framåt.
• Kommunikation mellan spelare.
• Dominera attacken: när villkoret är uppfyllt, gör mål så snabbt som möjligt!

scw-126-the-right-comb

Lag siktar på att passa in i en av sina kantspelare, som sedan dribblar ut från motsatta sidan av boxen.

scw-126-the-right-co

De måste sedan ge en assist för en lagkamrat att skjuta.

scw-126-the-right-combin

Gå vidare till att ha hörnboxarna lediga, med spelare som måste få tiden att springa in i en box för att ta emot.