Spelövning-Mellanstort spel

Försvarsspel-Direkt återerövring. Pressa omedelbart vid defensiv omställning.Övriga spelare gör en snabb förflyttning mot bollen. Plan: 50×40 meter.Dela in planen i…

Färdighetsövning och Spelövning

ANFALLSSPEL-SPELUPPBYGGNAD-PASSA.TRÄNA TILLSLAG VID SPELVÄNDNING. ANFALLSSPEL-SPELUPPBYGGNAD-SPELBREDD.UTNYTTJA PLANENS BREDD OCH DRA ISÄR MOTSTÅNDARNAS LAGDELAR. VÄND SPELET FRÅN ENA LÅNGSIDAN TILL DEN ANDRA.