Passnings-Triangel-Diagonalpass.

[tweet_box design=”default” float=”none”]Bli av med din markering och bli spelbar när du löper diagonalt framåt.[/tweet_box] Plan: Varje triangel 15×15 meter.Ytan av trianglarna kan man variera med avståndet. Spelare: 8 stycken. Organisation: Man jobbar fyra spelare i varje grupp.Grupperna startar samtidigt.A passar boll till spelare B som gör tillbakapass till spelare A …

Läs merPassnings-Triangel-Diagonalpass.

Passningsövningar-Pass-Returövningar del 4.

[tweet_box design=”default” float=”none”]Det gäller att lyfta blicken för att se vilka passningsmöjligheter som finns.[/tweet_box] Kommer här att presentera ett antal passningsövningar.Alla passningar sker på marken.Spelare som tar mot boll ska vara i rörelse.Passen i yta framför mottagaren.Man jobbar med 5-6 spelare runt en kvadrat.Kvadraten kan man göra olika storlek på om …

Läs merPassningsövningar-Pass-Returövningar del 4.

Passningsövning-Pass-Returövningar.Del 3

[tweet_box design=”default” float=”none”]Passningar efter marken är oftast lättare att ta emot än passningar i luften.[/tweet_box] Kommer här att presentera ett antal passningsövningar.Alla passningar sker på marken.Spelare som tar mot boll ska vara i rörelse.Passen i yta framför mottagaren.Man jobbar med 5-6 spelare runt en kvadrat.Kvadraten kan man göra olika storlek på …

Läs merPassningsövning-Pass-Returövningar.Del 3