Passningsövningar-pass-returövningar.

[tweet_box design=”default” float=”none”]Ett bra passningsspel gör ett bra lag.[/tweet_box]


Kommer här att presentera ett antal passningsövningar.Alla passningar sker på marken.Spelare som tar mot boll ska vara i rörelse.Passen i yta framför mottagaren.Man jobbar med 5-6 spelare runt en kvadrat.Kvadraten kan man göra olika storlek på om man vill jobba med korta pass eller långa pass.Tiden på varje övning kan man bestämma själv.Men var inte rädd för att nöta in övningen.

 

Övning 1.
Spelare 1 driver boll framåt.passar till spelare 5 som i sin stund driver boll mot spelare 4 och passar bollen till spelare 4 som i sin tur driver boll mot spelare 3 o.s.v.
Passningsövningar-pass-returövningar.
Övning 2.Spelare 1 driver boll-passar till spelare 5 innanför kon.spelare 5 driver boll-passar boll innanför kon till spelare 4.Spelare 4 driver boll-passar innanför kon till spelare 3 o.sv.
Passningsövningar-pass-returövningar.