Passningsövningar-Pass-Returövningar del 4.

[tweet_box design=”default” float=”none”]Det gäller att lyfta blicken för att se vilka passningsmöjligheter som finns.[/tweet_box]

Kommer här att presentera ett antal passningsövningar.Alla passningar sker på marken.Spelare som tar mot boll ska vara i rörelse.Passen i yta framför mottagaren.Man jobbar med 5-6 spelare runt en kvadrat.Kvadraten kan man göra olika storlek på om man vill jobba med korta pass eller långa pass.Kvadraten ska vara minst 15×15 meter.Tiden på varje övning kan man bestämma själv.Men var inte rädd för att nöta in övningen.Samt att man jobbar med rätt fot i mottagning och pass.

Övning 7.
Spelare 1 slår en lång boll till spelare 5 som gör tillbakaspel till spelare 1.Spelare 1 slår en diagonal passning till mötande spelare 4 som passar till mötande spelare 5 som slår en diagonal passning till mötande spelare 3.Spelare 3 passar till mötande spelare 4 o.s.v.
Passningsövningar-Pass-Returövningar del 4.
Övning 8.
Spelare 1 passar till spelare 5 som gör tillbakapass till spelare 1 som i sin tur passar bollen innanför kon till mötande spelare 5.Spelare 1 löper nu ut till spelare 5:position och får tillbaka boll från spelare 5.Spelare 1 passar boll till spelare 4 i rörelse.Spelare 4 spelar boll till spelare 5 som har tagit spelare 4.sposition.Spelare 5 slår en diagonal passning till spelare 2 o.s.v.
Passningsövningar-Pass-Returövningar del 4.