Passningsövning

En passningsövning med mottagning och passning med fart.

Passningsövning

Ytan: Från målgårdslinjen till straffområdes yttre linje.
Spelare: 6 stycken.
Organisation:
Spelare A passar boll till spelare B som tar emot samt passar bollen till mötande spelare C.Spelare C tar emot boll och passar den till spelare D som tar emot samt passar till spelare E som gör ett tillbakaspel till mötande D.Spelare E rundar kon mål och får passning från D genom kon målet.Spelare E tar emot boll samt driver den till A:s position.
Efter pass byter spelarna position.A till C-C till B-B till D-D till E-E till A.
Efter en bestämd tid byter man riktning.Spelare A passar till D osv.

passningsövning

passningsövning