Passningsövning-Pass-Returövningar.Del 3

[tweet_box design=”default” float=”none”]Passningar efter marken är oftast lättare att ta emot än passningar i luften.[/tweet_box]

Kommer här att presentera ett antal passningsövningar.Alla passningar sker på marken.Spelare som tar mot boll ska vara i rörelse.Passen i yta framför mottagaren.Man jobbar med 5-6 spelare runt en kvadrat.Kvadraten kan man göra olika storlek på om man vill jobba med korta pass eller långa pass.Kvadraten ska vara minst 15×15 meter.Tiden på varje övning kan man bestämma själv.Men var inte rädd för att nöta in övningen.Samt att man jobbar med rätt fot i mottagning och pass.

Övning 5.
Spelare 1 slår en diagonal passning till spelare 5 som passar till spelare 4 i fart.Spelare 4 tar emot passning i fart.o.s.v.Bollen spelas innanför konerna.
Passningsövning-Pass-Returövningar.Del 3
Övning 6.
Spelare 1 passar boll till spelare 5 som spelar tillbaka till spelare 1 som i sin tur spelar bollen innanför kon till spelare 5 som kommer i rörelse.Spelare 5 passar till spelare 4 som gör tillbaka spel till spelare 5 som i sin tur spelar bollen innanför kon till spelare 4 som kommer i rörelse.o.s.v
Passningsövning-Pass-Returövningar.Del 3