Passningsövning-Pass-returövningar.Del 2

[tweet_box design=”default” float=”none”]Vad vore fotboll utan ett bra passningsspel.[/tweet_box]

Kommer här att presentera ett antal passningsövningar.Alla passningar sker på marken.Spelare som tar mot boll ska vara i rörelse.Passen i yta framför mottagaren.Man jobbar med 5-6 spelare runt en kvadrat.Kvadraten kan man göra olika storlek på om man vill jobba med korta pass eller långa pass.Kvadraten ska vara minst 15×15 meter.Tiden på varje övning kan man bestämma själv.Men var inte rädd för att nöta in övningen.Samt att man jobbar med rätt fot i mottagning och pass.

Övning 3.
Spelare 1 slår en lång passning till spelare 5 som tar emot med vänster fot och passar med höger fot allt i en rörelse till spelare 4.Spelare 4 tar emot med vänster fot samt passar boll med höger fot allt i en rörelse till spelare 3 o.s.v.Efter ett tag jobbar man med ett tillslag.
Passningsövning-Pass-returövningar.Del 2
Övning 4.
Spelare 1 passar till spelare 5 som gör tillbakaspel till spelare 1.Spelare 1 tar emot boll och driver boll mot spelare 5 och passar spelare 5 med en kort passning.Spelare 5 passar lång passning till spelare 4 som gör tillbakaspel till spelare 5 som tar emot boll och driver fram mot spelare 4 och passar en kort boll.o.s.v.
Passningsövning-Pass-returövningar.Del 2