Passningsövning-Noggrannheten i deras passningar

I denna övning kommer spelarna att lära sig att variera noggrannheten i deras passningar. Detta främjar samspelet från försvar till forwards. En bra spelad boll spelas tillbaka till en lagkamrat (Tillbaka pass), som sedan passar bollen i löpbanan för en annan spelare.

Passningsövning-Noggrannheten i deras passningar

Plan: 15 x30 meter.Kan varieras efter hur man vill ha passningarna.
Spelare: 12 stycken.
Organisation:

 1. A passerar till B och sprintar mot E.
 2. B passerar skarpt till C och tar positionen A.
 3. C tappar bollen till D
 4. D passerar skarpt till E.
 5. E passerar tillbaka till A och går mot F.
 6. A passerar direkt till F och körs till position E.
 7. F släpper bollen till E och sprinter mot I.
 8. E passerar skarpt till G och går till position F.
 9. G tappar bollen till H.
 10. H passerar skarpt till I.
 11. Jag tappar bollen F.
 12. F passerar diagonalt till B, som har tagit ställningen som A. Etc.

Variationer:

 1. Övningen börjar samtidigt med 2 bollar i position A och F.
 2. De två spelarna i mitten (C och D och G och H) ändrar position efter varje pass.