En passningsövning med press.Samt med precision i passning.

Passningsövning med precision.

Ytan:Varje zon 15×15 meter.Mitten zonen har två ytterzoner som är 5×5 meter samt den i mitten av dem två ytterzonerna blir 5 meter.
Spelare: 12 stycken.
Organisation:
Tre lag med fyra spelare i varje lag.Bollhållande lag ska passa till varandra innan man får spela över bollen till den andra sidan.Passningen måste vara under knähöjd samt att bollen måste spelas genom någon av ytterzonerna.Övningen börjar med att en spelare från mittzonen sätter press på bollhållande lag.Lyckas bollhållande lag att spela bollen över till den andra sidan så kommer två spelare in för att sätta press.Lyckas bollhållande lag spela över boll i sin tur kommer två spelare in och sätter press.Vinner det pressande laget boll byter man med det lag man vann bollen ifrån.Motståndarlaget får inte stoppa boll i ytterzonerna.
Variant:
Att man minskar ytterzonerna för att få in mer precision i passningen.