Passningsövning med noggrannhet och rörelse.

Denna fotbollsövning fokuserar på att öva noggrannhet och vikt på pass.

Organisation
Skapa en kvadrat på 12 × 12 meter och en mindre kvadrat på 8 × 8 meter i det större området. Placera en spelare till konerna.
Beskrivning
Efter deras pass går spelarna tillbaka till sina startpositioner. Efter ett bestämt antal repetitioner byter spelarna position mellan A- och B-konerna.

Passningsövning med noggrannhet och rörelse.
A1 passerar till stödjande B4 och får bollen tillbaka från honom. Efter att väggen passerar med B4, fortsätter A1 bollen till A2. I det ögonblicket går B1 för att stödja A2. Samma progression upprepas i varje hörn.
Passningsövning med noggrannhet och rörelse.
Den stödjande spelaren kommer från det diagonala hörnet.
Passningsövning med noggrannhet och rörelse.