Passningsövning med korta pass och rörelse.

Passningsövning med korta pass och rörelse.

Plan: 12×12 meter.
Spelare: 8 till 12 stycken.
Organisation:
Två grupper som börjar samtidigt.
Spelare D passar till spelare E som  passar till spelare F som kommer i rörelse.Tar emot boll och driver den till A:s position.
Spelare A passar boll till spelare B som passar till spelare C som kommer i rörelse.tar emot boll och driver den till D:s position.