Passningsövning i rektangel.

passning i rektangel

En passningsövning i rektangel.Med korta och långa passningar.

Ytan 12×18 meter,
Spelare: 8 till 10 stycken.
Organisation:
Spelare A passar boll till spelare B som i sin tur passar till spelare C.Spelare C passar boll till spelare D som passar till spelare E.E passar till spelare F som tar emot och driver till grupp A.