Passningsövning i kvadrat med väggpass.

Väggspel är ett mycket bra vapen.

Denna övning ger möjlighet att träna väggspel.Man behöver väggspela i högt tempo för att lyckas.

Passningsövning i kvadrat med väggpass.

Plan: Kvadrat på 15×15 meter.
Spelare: 9-12 stycken.
Organisation:
A startar med att passa till B som vänder upp med boll och passar till spelare C som kommer i fart.Spelare C väggspelar med B som kommer upp som vägg.Spelare C tar med boll i fart upp till D:s position.Spelare A tar B.s plats och B tar C.s plats.Övningen vänder nu med spelare D som passar till A osv.