Passningsövning i kvadrat 3

passnings i kvadrat3

Passning i kvadrat.Här jobbar man med pass-mottag-vändning-pass.

Ytan kan man variera efter vilken längd på passningarna man vill ha.(15×15)
Spelare:9-12 stycken.
Organisation:
Spelare A spelar boll till spelare B som möter upp passningen samt vänder upp med boll och passar till spelare C som möter upp passningen och spelar tillbaka till spelare B.Spelare B möter upp samt spelar tillbaka till C som tar emot boll och driver den upp till spelare C.Övningen fortsätter från spelare C.