Passningsövning i diamant

[tweet_box design=”default” float=”none”]En passningsövning med få tillslag och mycket rörelse utan boll.[/tweet_box]

Passningsövning i diamant

Plan:20×20 meter med 5meterszoner på var sida om ytan.
Spelare:12 stycken.
Organisation:
Man spelar fyra mot fyra.Varje lag har två spelare placerade i zonerna runt ytan.Spelarna inom diamanten har bara max tre tillslag per spelare.Spelarna runt om i zonerna har bara ett tillslag.Man får poäng om man lyckas hålla bollen inom laget med tio passningar utan att motståndarna berör boll.Man får inte räkna med spelarnas tillslag som är i zonerna.Kommer boll utanför spelytan spelar tränaren i en ny boll.Efter en bestämd tid byter man spelarna i ytterzonerna.