Passningsövning Diamant med lobb.

En passnings övning att träna att lobba i pass.

Passningsövning Diamant med lobb.

Plan:20×20 meter.
Spelare: Minst sju stycken.
Organisation:
Spelare A driver boll framåt och passar till mötande spelare B som spelar tillbaka boll till kommande spelare A som passar till spelare C som kommer i rörelse.Spelare C passar boll till spelare D som i sin tur passar till spelare A som kommer i en båge och lobbar boll över gubbarna till löpande spelare E som tar emot boll och driver den ner till A:s position.
A tar B:s plats/B tar C:plats/C tar D:s plats och D tar E:s plats.