Passningsövning-attackera med diagonala pass.

Passningsövning-attackera med diagonala pass.

Plan: Ställ in två 5-meters trianglar med 10 meters mellanrum.
Spelare: 5 stycken.
Organisation:
A1 startar denna fotbollsövning med en passning(1) till A2 som lägger bollen tillbaka (2) till A1. A2 rör sig i vinkel bakom konen och får tillbaka bollen (3) från A1. Just nu A2 närmar sig, flyttar A3 sig längre från A2 och öppnar utrymme för att hålla avståndet mellan dem. A3 accelererar i ytan framför bollen och får passet från A2. Sedan spelarA3 bollen till A4 med ett tillslag eller efter en korrekt mottagning. Progressionen är densamma i den andra triangeln. Spelare ändrar sina positioner kontinuerligt.