Passningsövning med bra rörelse efter passning.

Att få bra tillslag på bollen tror jag grundläggs i unga år med mycket bollkontakt.När det gäller att ta emot bollen och göra sitt förstatillslag,handlar det ju mycket om att löpa rätt till bollen och få tiden och ytan att utföra mottagningen.

Antal spelare: 7-9 spelare.
Beskrivning:
A börjar med bollen, A spelar bollen till B som gör sig spelbar framför hindret.
B spelar bollen på en touch till C rör sig i en vinkel.
C spelar raka passningen till D som gör sig spelbar på sidan av hindret.
D spelar diagonalt ner till E som kommer vända mot.
E spelar bollen till F, F spelar D och D spelar F (se bild).
F kör ner bollen och en ny bollen startas.
Spelavstånd.Kroppsvinkel, beredning av mottagning och passning.
Rotation:
Se de röda pilarna för hur spelare roterar.

Passningsövning
Passningsövning