Passnings-Triangel-Diagonalpass.

[tweet_box design=”default” float=”none”]Bli av med din markering och bli spelbar när du löper diagonalt framåt.[/tweet_box]

Passnings-Triangel-Diagonalpass.

Plan: Varje triangel 15×15 meter.Ytan av trianglarna kan man variera med avståndet.
Spelare: 8 stycken.
Organisation:
Man jobbar fyra spelare i varje grupp.Grupperna startar samtidigt.A passar boll till spelare B som gör tillbakapass till spelare A som kommer i rörelse.När B har passat boll löper B runt gubben och får boll tillbaka från spelare A.Spelare B spelar en crossboll till löpande spelare C som tar emot boll och driver den till position A.
Spelare A tar B:s plats/Spelare B tar C:s plats/Spelare C till A:s position.