Passnings Diamant med Avslut.

Avslutnings övning med bra rörelse.

Passnings Diamant med Avslut.

Plan: Två straffområden med två stora mål.
Spelare: 6-10 spelare samt två målvakter.
Organisation:
Spelare A driver boll mot gubbe.Spelare B startar samtidigt sin löpning för att komma in bakom gubbe.Får passning av spelare A.B passar tillbaka till löpande A.Spelare B vänder och löper för att komma runt yttre gubbe.Spelare E har löpt in i mitten av diamanten och får boll av spelare A.Spelare E spelar till spelare B som slår en passning bakom sista gubbe till spelare A som kommer med löpning utanför yttre gubbe för att komma till avslut.Spelare A skjuter på mål.Övningen vänder mot det andra målet med spelare D som har boll.
A tar E:s plats/E tar B:s plats/B till D:s plats.