Passningar utan slut.

passningar utan slut

[tweet_dis]En passningsövning utan slut.Passning-förflyttning samt driv boll.[/tweet_dis]

Ytan:20×12 meter.
Spelare: 9 till 12 stycken.
Organisation:
spelare A passar boll till spelare B som i sin tur passar till spelare C i rörelse.Spelare C passar boll till spelare D som passar boll till spelare a i rörelse.A passar boll till spelare E som passar till spelare C som kommer i rörelse.C spelar bollen upp till A som tar emot och driver ner boll till grupp A samt fortsätter utan boll till grupp D.
Efter sina passningar görs förflyttning B till A /D till B/E till D samt C till E:s plats.