Passningar mellan motståndarna med press.

Passningar mellan motståndarna med press.

Plan: 20×20 meter
Spelare: 8 stycken.
Organisation:

De överliggande rutorna formar 4 hörn inuti var och en av dem; varje lag har sina besittningshörn (blå lag spelar på den vita torget och det röda laget på den gula); C har boll i det övre högra hörnet. C passar boll till B som passar till A.Spelare A passar till spelare C som löper in mellan G och H.Spelare C får boll och spelar den till spelare A som löper in mellan E och F.Spelare A passar till D. Försvararna måste vara passiva, pressa men inte tackla. Alla passningar måste vara på marken.Ändra lagens roller och positioner efter en fast tidsgräns. Det röda laget måste placeras i de gula hörnen innan det spelas . Positionerna roterar enligt följande: A> C, B> A, C> B.