Passningar genom dockorna.

En passningsövning med flera moment.

Passningar genom dockorna.

Plan: Yttre 23×30 meter.Inner yta 8-10 meter.
Spelare: 16 stycken.
Organisation:
Spelare A passar till spelare B genom dockorna som i sin tur passar till spelare C som passar bollen genom dockorna till spelare D som tar emot och driver bollen utmed långsidan till röd A.Båda A grupperna börjar samtidigt.
Spelarna följer passningen.