Passning och Mottagningsteknik.

Passning och Mottagningsteknik.


Plan som bild
Spelare:12-15 stycken.4 bollar.
ANVISNINGAR:
Alla fyra A-spelare startar samtidigt med att slå en passning till B-spelare inne vid en av de fyra konerna.De fyra B-spelarna tar emot bollen,vänder upp och passar till C-spelarna efter ett förutbestämt håll.C blir först vid konerna därute och spelar in boll mot mitten osv.Följ din passning,vilket gör att A efter passning alltså ska in i mitten.Byt håll.Använd både höger och vänster fot.
1.Mottagning med insidan.2.Mottagning med utsidan.3.Mottagning med lår(A kastar in bollen)4.Mottagning med bröst(A kastar in bollen)
VARIANT:
Två av konerna vid A-spelarna placeras längre från mitten än de övriga för att stimulera olika varianter av passningslängd och passningsteknik.