Passning och löpning för att skapa utrymmen.

Utveckla snabba kombinationer med fokus på att skapa utrymmen och öva löpningar till kontrollera passningarna.

pass och löpning

Organisation:
Plan: 20 x 10 meter.med fyra dockor.
1. A skickar bollen till B.
2. B spelar till C och springer sedan runt den röda staven,kon för att öppna utrymmet.
3. Samtidigt utnyttjar D detta utrymme som skapats av B och C och passar över till D.
4. D tar bollen från C (eller passerar direkt) och skickar den in i löpningen av C.
5. C spelar passet tillbaka till A och båda byter sedan positioner.
6. F startar en ny passningssekvens över vänster sida med den första passningen till D och
där B och E kombineras.
7. Sedan byter F och E positioner för nästa sekvens.