PASSNING OCH KOMBINATIONSÖVNINGAR

Utveckla ett kombinationsspel med direktspel och överlappning.

överlappning-1

Plan: 30 x 30 meter
Spelare: 8 stycken
Organisation:
1.Spelare A och E spelar var och en till B och F och springer runt dem.
2.B och F tar bollen med en riktad bollkontakt med insidan mellan de 2 konerna
att löser sig från sin motståndare (dummies).
3.B och F passar till spelare C och G, som kommer mot dem i rätt ögonblick för att ta emot
bollen eller passa med det första tillslaget till A och E som överlappade dem.
4. A och E passar in i löpningen av C och G.
5. Efter en tvåa med A och E, passerar C och G till startpunkten till D och H.
6. Alla spelare går till nästa position (A till B, B till C, C till D). Spelare D och H startar
sekvens igen.
TRÄNINGSPUNKTER
• Pass måste vara exakt
• Spelare bör ha en bra första kontakt med bollen, som bestämmer riktningen att dribbla förbi dummies.