Passning i kvadrat 4

passning i kvadrat4

Passningsövning i kvadrat 4.Här jobbar man med väggpass två gånger för mittpelaren.

Ytan är 10-15 meter.Efter behov av passningens längd.
Spelare:9 stycken.
Organisation:
Spelare A passar boll till spelare B som väggspelar med kommande A.Spelare A passar boll till mötande spelare C.Efter spelare B:s väggpass vänder B upp och gör sig klar för ett nytt väggspel med spelare C.Spelare C driver upp med boll till position D.Spelare A tar B:s plats och B tar C:s plats.Övningen börjar om från grupp D.